TRANG CHỦ > THÔNG BÁO > Thông báo chung

29/04/2021
Thông báo tuyển dụng lao động năm 2021
22/12/2020
Công văn thông báo khai thác sử dụng cổng thông tin A1 Porta

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150